อัพแพท 2-4-2563
เพิ่มของดรอบจากบอสเมืองใหม่
– วัตถุดิบคราฟเพิ่มเติม
– น้ำยาคราฟ ขั้นต้น และขั้นกลาง
– กล่องสุมวัตถุดิบขั้นต้น
Published
Views 2589

Comments

No Comments

Leave a Reply