– กิจกรรม Corona Virus (COVID-19) หายามาบริจาคที่ npc coey จะได้รับของรางวัล ตามคะแนนสะสม
– ทำเควสล่าบอสเพื่อรับชุดคอสตูมฟรี 14วัน
– บอสดรอบประดับกันสถานะ อายุ 7 วัน โอกาสดรอบ 50%
– เพิ่มหน้ากากกันสารพิษ ในแคช ออฟพิเศษ จำหน่ายเฉพาะช่วงกิจกรรม อายุ7วัน 999แคช
– แก้ปัญหา error log
Published
Views 2962

Comments

No Comments

Leave a Reply