กิจกรรมจับแมลง ตั้งแต่วันที่ 15 -25 มี.ค.62 วิธีการเล่น […]

Read More

– เพิ่มระบบอัพฟินิตี้Alber 1.รับเควสที่ Quarterma […]

Read More

Update 15-3-2019

– เพิ่มระบบอัพฟินิตี้Alber 1.รับเควสที่ Quarterma […]

Read More

Wing(ปีก)

แก้ไข จากBlack Dallosiga wings เป็น Black Angle wings. […]

Read More

Magic Ball of Confusion ลูกบอลอลเวง ใช้กดซ่อนตัว หลบหนี […]

Read More