ไปดันBelusian วาปจากเมืองจูโน ห้องย่อยที่4 ไปยังเมืองAl […]

Read More

๊Update 25-6-2019

25-6-2019 – เพิ่มผู้เล่นอันดับสูง เป็น อันดับ 1-3 […]

Read More

ประกาศเตือน!! สำหรับเกมเมอร์ที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่น อันจะ […]

Read More

กิจกรรมจับแมลง ตั้งแต่วันที่ 15 -25 มี.ค.62 วิธีการเล่น […]

Read More

– เพิ่มระบบอัพฟินิตี้Alber 1.รับเควสที่ Quarterma […]

Read More

Update 15-3-2019

– เพิ่มระบบอัพฟินิตี้Alber 1.รับเควสที่ Quarterma […]

Read More