กลับมาอีกครั้งกับ
กิจกรรมล่าและฆ่า
The safezone limitations are expanded.
Stay in town longer then 15 minutes and your artifact will be gone.
Running quickly out of town and back inside will not work anymore.
You have to stay outside at least 10 minutes to reset the timer.

ข้อ จำกัด safezone
อยู่ในเมืองนานกว่านั้น 15 นาทีและปีกยมทูติ ของคุณจะหายไป
การวิ่งออกนอกเมืองอย่างรวดเร็วและกลับเข้ามาด้านในจะไม่ทำงานอีกต่อไป
คุณต้องอยู่ข้างนอกอย่างน้อย 10 นาทีเพื่อรีเซ็ตตัวจับเวลา

Published
Views 2253

Comments

No Comments

Leave a Reply