Server Online.
-Skill Night 44.ปรับสกิลไนท์ 44
– Decrease Strong medicine and Capsule 7 min .ปรับลดคูลดาวน์ เปกและแคปซูล เหลือ 7 วินาที
– Adds skill effects to weapons.เพิ่มเอฟเฟคอาวุธ
– Close Bike Un Airak Event.ปิดกิจกรรมอุ่นไอรัก
– Close Pandora box Event.ปิดกิจกรรมตีกล่องแพนโดร่า
– modify Set 180.แก้ไขหน้าตาชุดและอาวุธเลเวล180 ให้ไม่ซ้ำกับชุด97
– Adds Durabillty weabpon 300 to 1000 ปรับค่าความคงทน อาวุธ180 จาก 300 เป็น 1000

Published
Categories Updates
Views 1929

Comments

No Comments

Leave a Reply